Private gassinstallasjoner

OTECHOS SERVICES utfører kontroll, service og vedlikehold på peis, koketopp og andre komponenter i forbindelse med propangassanlegg i boliger og leiligheter. Våre medarbeidere har lang fartstid innenfor dette arbeidet og tilbyr kontroll, samt utbedring av feil og mangler.


Industrielle gassanlegg

OTECHOS SERVICES leverer komplette gassanlegg i samarbeid med den tyske leverandøren FAS. I forbindelse med service og vedlikehold av LPG anlegg leverer vi kompressorer, fordampere, pumper, instrumenter, ventiler og andre kritiske komponenter. Ved utbedring og effektivisering av eksisterende anlegg, vil våre ansatte hjelpe deg med å velge riktig utstyr og levere og installere dette. OTECHOS SERVICES har sertifiserte sveisere og installatører. På større industrielle gassanlegg er vi samarbeidspartner med InterGas.


Tankkontroll

På bakgrunn av størrelsen og plasseringen til gasstanken utføres det intervallbestemte kontroller og rekvalifiseringer på alle gasstanker i Norge. OTECHOS SERVICES utfører kontroller og rekvalifisering av tanker i henhold til myndighetenes krav.


Industrielle prosessanlegg

OTECHOS SERVICES prosjekterer, produserer og installerer komponenter eller delsystemer til industrielle prosessanlegg. Våre installatører, rørleggere og sveisere har lang erfaring med monteringsarbeid, både i Norge og i utlandet. Vi har tverrfaglig kunnskap innen elektro, hydraulikk og automasjon, og hjelper gjerne med igangkjøring av anlegg. På større industrielle prosessanlegg er vi samarbeidspartner med Arnes Sveis.


Bioenergi - Drift, teknisk support og vedlikehold

Våre ansatte har mange års erfaring med bygging, drift, service og vedlikehold av flisfyringsanlegg. OTECHOS SERVICES drifter og har teknisk support for flere flisfyringsanlegg.


Bioenergi - Nye prosjekter

OTECHOS SERVICES er samarbeidspartner med den tyske leverandøren av fyringsanlegg, Endress. Gjennom dette samarbeidet prosjekterer og leverer vi nøkkelferdige pellets- og flisfyringsanlegg med innmatingsystem, ovn, kjel, røykgassrensing, askesystem og styresystem. Anleggene er standardiserte og kan leveres i installasjonsvennlige kontainerløsninger.


Fjernvarme

Vi tar oss av planlegging, oppmåling, innkjøp, graving og sveising, samt installasjon av kundesentraler i forbindelse med fjernvarmeprosjekter.