LIGNA 2019

OTECHOS SERVICES besøkte Ligna messen 2019 sammen med samarbeidspartnere. Vi ble godt tatt i mot av våre leverandører, samtidig som det ble knyttet kontakt med nye spennende bedrifter.

Ligna 2019 scaled 2.jpg

INSTALLASJON

OTECHOS SERVICES er i full gang med sammenstilling og installasjon på Frøya

Frøya 3.jpg

GASSKJELANLEGG

For en av våre kunder har vi bygget et 500 kW gasskjelanlegg. Hele systemet er bygget i en kontainer slik at sluttbruker enkelt kan koble til og ta i bruk anlegget der det er behov. Komplett gasskjelanlegg er klart for levering i begynnelsen av desember 2018.

500 kW gassanlegg.jpg

FJERNVARME

OTECHOS SERVICES bygger ut eksisterende fjernvarmenett og installerer kundesentraler hos Espira Myraskogen Barnehage og Arendal Misjonskirke. Hver kundesentral leverer 150 kW varme. Det legges 260 meter fjernvarmerør og arbeidet ferdigstilles i desember 2018.

Fjernvarme.jpg